چسب بتن استحکامی SP-Polybond.E
تقویت کننده استحکام پذیری بتن بر پایه پلیمرهای خاص

چسب بتن استحکامی SP-Polybond.E

شرح محصول

چسب بتن استحکامی SP-Polybond.E مایع تک جزئی و غلیظی بر پایه پلیمری و با حالت امولسیونی به همراه رزین های اصلاح شده می باشد . این محصول موجب افزایش چسبندگی ، پیوند دهنده اتصال محکم بتن جدید به قدیم ، کاهش نفوذپذیری و کاهش بروز ترک های زودرس می شود و در مصارف داخلی و خارجی ساختمان و بتن های غرقابی ، مورد استفاده بسیار قرار می گیرد.

خواص واثرات

  • کاهش نفوذپذیری بتن در برابر سیکل های ذوب و یخبندان
  • جلوگیری از متورم شدن بتن
  • افزایش قدرت چسبندگی ذرات
  • تقویت کننده پیوستگی بین بتن قدیم و جدید

موارد کاربرد

  • اجرای نما
  • سطح اکسپوز
  • ملات لکه گیری و ترمیم آسیب دیدگی های سازه های بتنی
  • اتصال بتن یا ملات جدید به قدیم
  • پرایمر مواد آببند روی بتن و ملات