پروژه ها

پروژه های در حال اجرا

building1

ساختمان نوین سازه

پروژه ساختمان نوین سازه کارفرما : شرکت نوین سازه پارس این محصول، ملات تعمیری پایه سیمانی دارای الیاف ،دانه بندی خاص و فاقد انقباض می باشد که توسط مواد پلیمری تقویت گردیده است. از این ماده به منظور ترمیم سطوح بتنی و سیمانی استفاده می گردد. پودر ساختمانی چند منظوره

پروژه های انجام شده

building1

ساختمان نوین سازه

پروژه ساختمان نوین سازه کارفرما : شرکت نوین سازه پارس این محصول، ملات تعمیری پایه سیمانی دارای الیاف ،دانه بندی خاص و فاقد انقباض می باشد که توسط مواد پلیمری تقویت گردیده است. از این ماده به منظور ترمیم سطوح بتنی و سیمانی استفاده می گردد. پودر ساختمانی چند منظوره