هوازا بتن SP-A160
ماده افزودنی هوازا
هوازا بتن SP-A160

شرح محصول

SP-A160 افزودنی هواساز بتن به منظور کاهش نفوذپذیری و افزایش طول عمر بتن مورد استفاده می شود . این ماده پس از اضافه شدن به بتن ، با ایجاد حباب های یکنواخت کروی شکل و منظم هوا که بسیار ریز و میکروسکپی هستند ، موجب کارپذیری و افزایش پایایی بتن در برابر سیکل های ذوب ویخبندان می شوند.

خواص واثرات

 • افزایش مقاومت بتن در سیکل های ذوب و یخبندان
 • کاهش آب مصرفی بتن
 • کاهش نفوذپذیری بتن
 • کاهش جداشدگی و آب انداختگی بتن
 • افزایش دوام بتن در هوای سرد
 • ایجاد خاصیت آببندکنندگی در بتن
 • افزایش روانی و کارپذیری
 • امکان مصرف با انواع مصالح سنگی و در شرایط مختلف اختلاط

موارد کاربرد

 • ساخت انواع بتن های پیش ساخته نظیر جداول ، نیوجرسی و …
 • ساخت باند فرودگاه ها ، راه های بتنی، عرشه پل ها و سازه های عظیم که در معرض یخبندان قرار دارند
 • ساخت بتن سردخانه ها و اسکله ها
 • ساخت شبکه های آبیاری ، زهکشی و کانال های بتنی انتقال آب
 • بتن ریزی در مناطق سردسیر
 • افزایش چسبندگی و کارایی مخلوط های بتنی
 • جلوگیری از آب انداختگی وجداشدگی سنگدانه ها