نگهداری بتن

روغن قالب ها به منظور سهولت در جداسازی قالب ها از بتن ، و انواع کیورینگ های برای جلوگیری از آسیب های سطحی و ترک های ناخواسته در بتن مورد استفاده قرار میگیرند.

چرا باید از کیورینگ بتن استفاده کنیم؟

عدم نیاز به آب پاشی مداوم و مرطوب نگه داشتن سطح

افزایش مقاومت فشاری بتن

محبوس نمودن آب اختلاط بتن برای پیشرفت واکنش

جلوگیری از ترک های سطحی و پوسته شدن سطحی بتن

چسبندگی بالا به سطح بتن

مقاوم در برابر UV

چرا باید از روغن قالب استفاده کنیم؟

حذف حباب های سطحی بین بتن و قالب

عدم نیاز به اعمال ضربه مکانیکی برای جداسازی

افزایش کیفیت سطح بتن و بهبود نمای آن

عدم چسبندگی بتن و سیمان به قالب

محصولات :