نفوذگر کریستال ساز SP-Penetcoat
نفوذناپذیر کننده و کریستال شونده بتن
نفوذگر کریستال ساز SP-Penetcoat

شرح محصول

SP-Penetcoat ماده ای تک جزئی ، غیرآلی و بر پایه سیمان است که پس از نفوذ به داخل بتن ، شروع به کریستال سازی می نماید. این کریستال ها با آهک آزاد موجود در بتن وارد واکنش می شوند و تمامی لوله های موئین موجود در بتن قدیم یا جدید را از عمق آببند می نمایند. نفوذگر کریستال ساز به هیچ وجه مانع عبور هوا و بخار به داخل بتن نمی شود و راه تنفس سازه را باز می گذارد. در صورتی که تماس با رطوبت در سازه قطع گردد، فرآیند کریستال سازی متوقف شده و به محض تماس مجدد با رطوبت فرآیند مجددا آغاز می گردد. آببندی کامل سطح پس از 5 تا 7 روز انجام می شود.

خواص واثرات

 • محافظت از بتن و آرماتور در برابر عوامل خورنده موجود در آب
 • اجرای آسان در سطوح عمودی و افقی
 • عدم جلوگیری از تنفس بتن
 • تحمل نشت مثبت و منفی در سازه های در تماس با آب
 • قابل استفاده در تماس با آب شرب
 • قابل اعمال روی سطوح مرطوب
 • تحمل فشار مثبت آب حداقل تا 14 بار
 • مقاوم در برابر یخ زدگی وتغییرات دمایی
 • عدم آسیب پذیری در برابر مواد شیمیایی خوردنده نظیر سولفات ، نیترات ، کلراید ، کربنات و …
 • اجرای آسان با قلم مو ، اسپری و یا پاشش پودر خشک بر روی بتن خیس

موارد کاربرد

 • رفع نم زدگی سطوح بتنی
 • عرشه پل ، اسکله ، بنادر ، سکو
 • گذرگاه زیرزمینی و تونل
 • پارکینگ و دیوار حائل
 • چاله آسانسور ، آب انبار و …
 • مخازن ، لوله و کانال های آب و فاضلاب
 • سازه های زیرزمینی از جهت داخل یا خارج