فوق روان کننده نرمال SP-W201
افزودنی فوق کاهنده آب ، فوق روان کننده
فوق روان کننده نرمال SP-W201

شرح محصول

محصول SP-W201 بر پایه سولفونات نفتالین فرمالدئید ، با هدف کاهندگی آب و افزایش میزان کارایی بتن تولید گردیده است. این محصول بسیار پر کاربرد و دارای ویژگی های متناسب برای انواع بتن ریزی ها در شرایط آب و هوایی و اقلیمی متفاوت می باشد.

خواص واثرات

 • کاهش میزان آب
 • حصول روانی بالا
 • کاهش 20 درصد میزان آب به سیمان
 • کاهش میزان نفوذ پذیری بتن و افزایش دوام بتن
 • پمپ پذیر نمودن و سهولت در بتن ریزی بخصوص در ارتفاع
 • افزايش چسبندگي ميان اجزاء داخلي بتن
 • افزایش مقاومت بتن در سنین مختلف
 • كاهش خطر آب انداختگي و جدایی سنگدانه های بتن
 • هوازایی مناسب

موارد کاربرد

 • ساخت بتن با عملکرد بالا
 • جهت استفاده در کارخانجات تولید بتن (بتن آماده)
 • مناسب برای انواع مصالح به ویژه مصالح شکسته
 • ساخت بتن های ویژه و پر مقاومت
 • بتن ریزی در مقاطع پرآرماتور
 • مناسب برای استفاده همزمان با فیلرها و انواع واتر پروف های پودری برای ساخت بتن نفوذ ناپذیر
 • مناسب برای استفاده همزمان با پوزولانها نظیر پودر میکروسیلیس و خاکستر بادی
 • مناسب برای ساخت انواع بتن پیش ساخته
 • ساخت بتن های بتن های مسلح و غیر مسلح در دمای معمولی
 • قابل استفاده با سایر افزودنی های بتن