فوق روان کننده زودگیر SP-WA203
افزودنی فوق کاهنده آب ، فوق روان کننده ، زودگیر شونده
فوق روان کننده زودگیر SP-WA203

شرح محصول

محصول SP-WA203 فوق کاهنده ای با خاصیت زودگیری است که موجب تسریع در واکنش هیدراسیون سیمان شده و کارایی بتن در حالت خمیری را افزایش می دهد.  پس از استفاده از این محصول، چسبندگی اجزاء بتن تا اسلامپ 200 میلی متر بدون جداشدگی حفظ می شود. پیشنهاد می گردد از این فوق روان کننده برای مناطق سردسیر و نیز حصول مقاوت زودرس استفاده شود.

خواص واثرات

 • کاهش میزان آب
 • حصول روانی بالا
 • حصول مقاومت فشاری زودرس در سنین کم بتن
 • ایده آل برای بتن ریزی در هوای سرد
 • کاهش میزان نفوذ پذیری بتن و افزایش دوام بتن
 • افزايش چسبندگي ميان اجزاء داخلي بتن
 • كاهش خطر آب انداختگي و جدایی سنگدانه های بتن
 • امکان بارگذاری سریع سازه

موارد کاربرد

 • مورد استفاده برای صرفه جویی در وقت برای کارخانه های بتن پیش ساخته و عمل آوری بتن با بخار
 • کاهش سرعت هیدراسیون در هوای سرد و حصول مقاومت زودرس
 • برای تولید بتن با مقاومت های کوتاه مدت (12 تا 16ساعت) و درازمدت
 • کسب مقاومت های اولیه زیاد
 • تولید بتن توانمند
 • بتن ریزی با قالب لغزنده