فوق روان کننده دیرگیر SP-WR202
افزودنی فوق کاهنده آب ، فوق روان کننده ، دیرگیر کننده
فوق روان کننده دیرگیر SP-WR202

شرح محصول

محصول SP-WR202 یک افزودنی فوق کاهنده آب با خاصیت دیرگیر کنندگی می باشد که با به تاخیر انداختن زمان هیدراتاسیون و زمان گیرش اولیه ، موجب افزایش مدت زمان کارایی بتن می گردد. این امر بدون اینکه اثر سویی بر گیرش و مقاومت نهایی بتن داشته باشد، انجام می پذیرد.

خواص واثرات

 • کاهش میزان آب
 • کاهش میزان نفوذ پذیری بتن و افزایش دوام بتن
 • کنترل زمان گیرش
 • هوازایی مناسب
 • افزايش چسبندگي ميان اجزاء داخلي بتن
 • افزایش مقاومت بتن در سنین مختلف
 • كاهش خطر آب انداختگي و جدایی سنگدانه های بتن
 • جلوگیری از ایجاد اتصال سرد در بتن ریزی های حجیم
 • کاهش مشکلات ناشی از تاخیر در حمل بتن و جلوگیری از انسداد بتن در پمپ

موارد کاربرد

 • ساخت بتن برای مسافت حمل طولانی
 • ساخت بتن های حجیم با حفظ اسلامپ های 45 تا 60 دقیقه ای
 • بتن ریزی در مقاطع پرآرماتور
 • مناسب برای بتن ریزی در شرایط آب و هوایی گرم
 • مناسب برای بتن ریزی با باکت
 • مناسب برای استفاده همزمان با فیلرها و انواع واتر پروف های پودری برای ساخت بتن نفوذ ناپذیر
 • مناسب برای استفاده همزمان با پوزولانها نظیر پودر میکروسیلیس و خاکستر بادی
 • بتن های خود ترازشونده و خود متراکم
 • قالب های لغزان و پیش تنیده
 • قابل استفاده با سایر افزودنی های بتن