فوق روان کننده نیلینگ SP-Nailing 406
افزودنی فوق کاهنده آب و فوق روان کننده دوغاب تزریقی

فوق روان کننده نیلینگ SP-Nailing 406

شرح محصول

فوق روان کننده نیلینگ SP-Nailing406 یک افزودنی فوق کاهنده آب بر پایه مواد پلیمری می باشد که علاوه بر کاهش نسبت آب به سیمان ، موجب تسریع در واکنش هیداسیون و افزایش کارایی مورد نیاز نیز می گردد . این محصول پرکاربرد برای ساخت دوغاب های تزریقی در عملیات های خاص نظیر حفاری و نیلینگ مورد استفاده قرار می گیرد.

خواص واثرات

 • ساخت بتن با روانی بالا
 • کاهش نسبت آب به سیمان
 • افزایش انسجام و ویسکوزیته دوغاب تزریقی
 • حصول مقاومت های اولیه و نهایی بالا
 • کاهش نفوذپذیری مخلوط
 • جلوگیری از خزش و انقباض مخلوط
 • امکان بهره برداری در مدت زمان کم پس از عملیات تزریق
 • به حداقل رساندن حباب های محبوس در حالت خمیری دوغاب
 • تسریع در زمان کشیدن استرندها با استفاده همزمان زودگیر کننده دوغاب SP-Runshot.l
 • سهولت پمپاژ
 • کاهش استهلاک تجهیزات

موارد کاربرد

 • ساخت دوغاب های تزریقی برای استفاده در گمانه ها
 • مایکروپایل ها
 • ساخت بتن برای سیستم های گرمایش از کف
 • ساخت بتن فونداسیون در پروژه های صنعتی
 • ساخت بتن با قالب بندی های پیچیده
 • تزریق دوغاب در گمانه های تحت فشار آب های زیز زمینی