ضد یخ بتن

از ضد یخ بتن در فصل سرما و برای جلوگیری از یخ زدگی بتن و تخریب آن استفاده می گردد. عملکرد این محصول بدین صورت است که با افزایش حرارت زایی ناشی از هیدراسیون، موجب گیرش سریع تر بتن می شود و از یخ زدگی لوله های مویین جلوگیری می کند.

چرا باید از ضد یخ بتن استفاده کنیم؟

افزایش استحکام بتن

کاهش نقطه انجماد بتن

افزایش سرعت در زمان گیرش اولیه

انواع ضد یخ بتن​:

ضد یخ پودری

ضد یخ بتن فاقد کلراید برای بتن های مسلح و غیرمسلح

ضد یخ ملات

محصولات

سوالات متداول

آیا ضد یخ بتن دچار یخ زدگی می گردد ؟

یخ زدن ضد یخ بتن نشان دهنده فاقد کلراید بودن این محصول می باشد و اگر ضد یخ بتن مطابق استاندارند فاقد کلراید تولید گردد دچار یخ زدگی خواهد شد.

اگر ضد یخ بتن دچار یخ زدگی شد چه کنیم ؟

در صورت یخ زدن ضد یخ بتن می بایست چند ساعت محصول را در دمای اتاق قرار دهیم تا به مرور انجماد آن کاسته شود. از حرارت دادن مستقیم به گالن این محصول خودداری فرمایید.

آیا ضد یخ بتن باعث افزایش مقاومت می شود ؟

بله چرا که  با کاهش نسبت آب به سیمان ، امکان یخ زدن آب در لوله های مویین کاسته می شود و ضد یخ بتن با ایجاد حرارت زایی موجب افزایش سرعت هیدراتاسیون سیمان شده و از یخ زدگی آن جلوگیری می کند. در پی این امر شاهد افزایش مقاومت اولیه و افزایش استحکام بتن خواهیم بود.

مقدار مصرف ضد یخ بتن چقدر است ؟

مقدار مصرف ضد یخ بتن با توجه به دمای هوا و عیار سیمان مشخص می گردد.