ضدیخ بتن ویژه SP-Antifreeze.s
ضد یخ ویژه بتن های مسلح (افزودنی زودگیر کننده فاقد کلراید)
ضدیخ بتن ویژه SP-Antifreeze.s

شرح محصول

ضدیخ بتن ویژه SP-Antifreeze.s نوعی افزودنی ویژه با خاصیت زودگیر کنندگی است که بر پایه نیترات تولید می گردد. این محصول برای ساخت بتن در سرما طراحی شده است که از یخ زدن و یا تخریب بتن در دماهای بسیار پایین جلوگیری می نماید.

استفاده از ضدیخ بتن ویژه SP-Antifreeze.s برای بتن های پیش تنیده، در مواردی که آلمینیوم گالوانیزه شده در بتن وجود دارد ، بتن های در تماس با خاک سولفاته و بتن های دارای سنگدانه های مستعد واکنش قلیایی پیشنهاد می گردد .

خواص واثرات

 • افزایش سرعت در زمان گیرش اولیه بتن و جلوگیری از یخ زدن بتن
 • افزایش میزان حرارت زایی ناشی از هیدراسیون
 • افزایش استحکام بتن
 • کاهش زمان گیرش بتن از 12 ساعت به 4 الی 5 ساعت
 • فاقد یون کلر (دارای تاییدیه طبق استاندارد ASTM C1218)
 • حصول مقاومت اولیه حداقل kg/cm2 80
 • بدون خطر گیرش در پمپ
 • سازگار با انواع سیمان پرتلند

موارد کاربرد

 • بتن ریزی در هوای سرد ( دمای محیط برای 3 روز متوالی کمتر از C° 5 باشد .)
 • تسریع در زمان گیرش و کسب مقاومت اولیه بتن
 • جلوگیری از یخ زدن بتن های مسلح و غیر مسلح
 • انجام کارهای ترمیمی ، ساخت بتن و ملات در مناطق سردسیر