زودگیر کننده دوغاب SP-Runshot.L
تسریع دهنده واکنش هیدراسیون/حصول مقاومت اولیه زودرس دوغاب

زودگیر کننده دوغاب SP-Runshot.L

شرح محصول

زودگیر کننده دوغاب SP-Runshot.L نوعی افزودنی تسریع دهنده واکنش هیدراسیون سیمان می باشد که بدون ایجاد اثرات نامطلوب ، موجب حصول مقاومت اولیه زودرس و گیرش سریع دوغاب ، بتن و ملات می گردد. این محصول زود سخت شونده بر پایه نیترات تولید می شود لذا برای استفاده در فضاهای بسته نیز بلامانع است.

هدف از تولید SP-Runshot.L ، استفاده در دوغابهای تزریقی در عملیات تحکیم گود می باشد.

خواص واثرات

  • مقاومت زودرس
  • تسریع گیرش اولیه دوغاب
  • کاهش زمان کشش استرندها از 7 روز به 3 روز
  • کاهش نسبت آب به سیمان دوغاب تزریقی

موارد کاربرد

  • مناسب برای استفاده در دوغاب های تزریقی در عملیات نیلینگ و تحکیم گود
  • مناسب برای استفاده در دوغاب های تزریقی پرده های آببند
  • مناسب برای استفاده در گمانه های دارای خاک رسی
  • مناسب برای استفاده در گمانه های با آب زیرزمینی زیاد
  • مناسب برای استفاده در هوای سرد جهت تسریع در گیرش اولیه دوغاب