زودگیر پودری SP-Accelerator.P
زودگیر پودری بتن / تسریع کننده گیرش سیمان
زودگیر پودری SP-Accelerator.P

شرح محصول

SP-Accelerator.P زودگیر پودری محصولی است که پس از ترکیب با آب و سیمان وارد واکنش شده و موجب افزایش روند مقاومت در بتن و ملات می گردد. با استفاده از زودگیر پودری به محض برقراری اتصال بتن با دیواره و یا سقف ، واکنش هیدراتاسیون آغاز می شود و در ادامه ای فرآیند با حرارت تولید شده ، سرعت گیرش تا 80% افزایش می یابد و گیرایی در چند ثانیه بعد از مخلوط نمودن شروع میشود. در واقع مواد جامد موجود در زودگیر پودری همچون کاتالیزور عمل می نمایند.

همچنین با استفاده از این محصول میتوان از بتن در برابر تغییرات سریع دما نیز محافظت کرد.

خواص واثرات

  • تسریع در روند کسب مقاومت اولیه
  • بارگذاری سریع تر
  • کاهش خطرات ناشی از تغییرات دما
  • و جلوگیری از یخ زدن در هوای سرد
  • کاهش زمان باز کردن قالب ها

موارد کاربرد

  • بتن ریزی در هوای سرد
  • مناسب برای ساخت بتن سطوح شیب دار
  • مناسب جهت ایجاد گیرش سریع نظیر عملیات تعمیری مقاطع بتنی
  • کاهش زمان حفاظت از بتن