زودگیر شاتکریت پودری SP-Runshot
پودر زودگیر کننده قوی برای بتن پاششی به روش خشک

زودگیر شاتکریت پودری SP-Runshot

شرح محصول

زودگیر شاتکریت پودری SP-Runshot محصولی زودگیر کننده و زود سخت شونده است که همچون کاتالیزوری باعث تسریع واکنش هیدراتاسیون C3S و C2S می شود. زودگیر شاتکریت پودری محصولی غیرقلیایی است که برای عملیات شاتکریت به روش خشکپاش با ضخامت های کم و زیاد مورد استفاده قرار می گیرد.

خواص واثرات

 • تسریع در روند کسب مقاومت اولیه
 • تسریع واکنش هیدراتاسیون
 • امکان اجرای لایه هایی به ضخامت 10 تا 100 میلیمتر روی دیوار و سقف در یک مرحله پاشش
 • حصول مقاومت هاب فشاری اولیه زودرس و بالا
 • افزایش دوام بتن در مقایسه با زودگیر کننده های سنتی
 • کاهش ملات ریزشی در عملیات بتن پاشی (Low Rebounding)
 • کاهش چشمگیر مقادیر جداشدگی ، پس از بتن پاشی
 • قابل استفاده در سقف و تونل هایی که خطر ریزش دارند
 • و جلوگیری از یخ زدن بتن و ملان در هوای سرد
 • بتن پاشی آسان و چسبنده در تمامی سطوح عمودی و افقی
 • غیرقلیایی
 • بدون ایجاد سوختگی های پوستی در محیط کارگاه

موارد کاربرد

 • بتن های پاششی (شاتکریت)
 • بتن های پاششی در خاکهای ریزشی یا خاکهای دارای نم و رطوبت
 • اجرای پوشش آستر و نهایی در یک مرحله
 • عامل تثبیت کننده در عملیات احداث تونل
 • معادن
 • بتن ریزی در هوای سرد
 • مناسب برای ساخت بتن سطوح شیب دار
 • مناسب جهت ایجاد گیرش سریع نظیر عملیات تعمیری مقاطع بتنی