روان کننده بتن دیرگیر SP- WR102
روان کننده ، دیرگیر کننده
روان کننده بتن دیرگیر SP-WR102

شرح محصول

محصول SP-WR102 محصولی پرکاربرد با خاصیت کاهش حداقل 5 درصد نسبت آب به سیمان بوده که با ایجاد تاخیر در گیرش اولیه سیمان ، به آن خاصیت کندگیر کنندگی می دهد. استفاده از این محصول موجب بهبود یکپارچگی بتن می گردد و با مقدار آب برابر در مخلوط ، روانی بیشتری در بتن حاصل می شود، لذا بتن از مزیت کاهش آب و افزایش مقاومت بهرمند خواهد شد.

خواص واثرات

 • کاهش میزان آب
 • کاهش میزان نفوذ پذیری بتن و افزایش دوام بتن
 • افزايش مدت زمان کارایی
 • افزایش مقاومت بتن در سنین مختلف
 • كاهش خطر آب انداختگي و جدایی سنگدانه های بتن
 • جلوگیری از بوجود آمدن ترک های سطحی

موارد کاربرد

 • ساخت بتن برای مسافت حمل طولانی
 • مناسب برای بتن ریزی در شرایط آب و هوایی گرم
 • مناسب برای بتن ریزی با پمپ و باکت
 • مناسب برای استفاده همزمان با فیلرها و انواع واتر پروف های پودری برای ساخت بتن نفوذ ناپذیر
 • مناسب برای استفاده با مصالح شکسته و رودخانه ای