دیرگیر کننده بتن SP-Retarder
دیرگیر کننده و تاخیر دهنده گیرش بتن
دیرگیر کننده بتن SP-Retarder

شرح محصول

SP-Retarder افزودنی تاخیر دهنده گیرش های اولیه و نهایی بتن است . این محصول با کاهش رشد کریستال ها و مقدار کریستاله شدن ترکیبات ، روند هیدراتاسیون را آهسته تر پیش برده و موجب تاخیر در گیرش بتن می گردد. دیرگیر کننده در هوای بسیار گرم که زمان گیرش معمولی بتن بشدت کاهش می یابد و نیز برای جلوگیری از ترک های ناشی از گیرش در بتن ریزی های متوالی ، مورد استفاده قرار می گیرد.

خواص واثرات

 • به تاخیر انداختن زمان گیرش بتن
 • مناسب برای بتن ریزی در مناطق گرمسیر
 • مناسب برای بتن ریزی در مناطق بادخیز
 • حمل بتن در مسافت های طولانی
 • افزایش زمان کارایی و ویبره پذیری
 • جلوگیری از ایجاد ترک سطحی
 • افزایش درازمدت مقاومت بتن
 • کاهش احتمال ایجاد درز سرد در بتن ریزی های حجیم
 • سازگار با انواع سیمان پرتلند

موارد کاربرد

 • بتن ریزی های حجیم و نیمه حجیم نظیر سدها و شالوده های بزرگ
 • ساخت بتن با مسافت طولانی از کاخانه بتن
 • جلوگیری از گیرش و سخت شدن بتن در هوای گرم بخصوص قالب لغزنده