تحکیم گود

در پایدار سازی گود به وسیله سازه نگهبان می بایست برای ساخت دوغاب های تزریقی از افزودنی هایی نظیر فوق روان کننده نیلینگ و زودگیر مایع دوغاب به منظور افزایش روانی و تسریع گیرش دوغاب و نیز کسب مقاومت های اولیه زودرس و نهایی استفاده نمود.

چرا باید از محصولات تحکیم گود استفاده کنیم؟

افزایش روانی دوغاب

افزایش مقاومت اولیه و نهایی

کاهش نسبت آب به سیمان

کاهش نفوذپذیری مخلوط دوغاب

کاهش زمان کشش استرندها از 7 روز به 3 روز

جلوگیری از یخ زدن بتن و ملات در هوای سرد

انواع محصولات تحکیم گود:

با توجه به مرحله پایدارسازی گود

فوق روان کننده نیلینگ

زودگیر کننده دوغاب

زودگیر شاتکریت پودری

محصولات :