افزودنی های بتن

افزودنی های بتن موادی معدنی یا شیمیایی هستند که به منظور افزایش کارایی، دوام ، مقاومت اولیه و نهایی و … با درصد مشخصی از وزن سیمان به طرح اختلاط بتن اضافه می شوند.

چرا باید از افزودنی های بتن استفاده کنیم؟

افزایش روانی بتن

افزایش مقاومت خمشی و فشاری بتن

کاهش نسبت آب به سیمان

کاهش ترک های بتن ناشی از سیکل ذوب و یخبندان

حفظ اسلامپ

جلوگیری از آب انداختگی بتن

انواع افزودنی های بتن :

با توجه به نوع کاربری مورد نظر

انواع ژل میکروسیلیس

زودگیر کننده ، دیرگیر کننده و قوام دهنده بتن

انواع ضدیخ های بتن

محصولات :