آببند کننده های بتن

آببند کننده های بتن محصولاتی هستند که هنگام بتن ریزی به طرح اختلاط افزوده و یا پس از بتن ریزی روی سطح بتن اعمال می گردند تا موجب کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام بتن شوند.

 

چرا باید از آببند کننده های بتن استفاده کنیم؟

جلوگیری از نفوذ آب به عمق بتن

جلوگیری از انقباض و ترک خوردگی بتن

حفظ کیفیت برابر با عمر سازه مورد کاربرد

محافظت از بتن و آرماتور در برابر عوامل خورنده و مخرب

انواع آببند کننده های بتن:

نسبت به زمان آببندی (آببندی اولیه یا ثانویه)

واترپروف پودری و مایع

واترپروف نما

عایق پلیمری

عایق بیتومری

نفوذگر کریستال ساز

آنی گیر

محصولات :